Egzamin Cambridge Data egzaminu Data rejestracji Okno na speaking Cena
CAE 15.12.2018 9.11.2018 07.12-16.12 615
FCE 15.12.2018 9.11.2018 07.12-16.12 600
FCE fs 1.12.2018 29.10.2018 23.11-02.12 600
KETfs 15.12.2018 9.11.2018 07.12-16.12 325
PETfs 15.12.2018 9.11.2018 07.12-16.12 345

Terminy dotyczą tylko terminów egzaminów w wersji papierowej.