Egzamin Cambridge Data egzaminu Data rejestracji Okno na speaking Cena
YLE Starters  Mon   10.06.2019  26.04.2019  260
YLE Movers  Mon   10.06.2019  26.04.2019  260
YLE Flyers  Tue     11.06.2019   26.04.2019  260
Ket for Schools  Thu     18.04.2019  15.03.2019  12.04-21.04  330
 Sat      25.05.2019  15.04.2019  17.05-26.05  330
Wed   05.06.2019 25.04.2019  31.05-09.06 330
 Ket Fri       24.05.2019 15.04.2019 17.05-26.05 330
 Pet for Schools Thu    18.04.2019 15.03.2019 12.04-21.04 350
Sat     25.05.2019 15.04.2019 17.05-26.05 350
Wed   05.06.2019 25.04.2018 31.05-09.06 350
 Pet Fri       24. 05.2019 15.04.2019 17.05-26.05 350
 FCE for Schools Wed    29.05.2019 22.04.2019 24.05-02.06 610
Sat      08.06.2019 25.04.2019 31.05-09.06 610
Sat      29.06.2019 23.05.2019 21.06-30.06 610
 FCE Tue     11.06.2019 07.05.2019 07.06-16.06 610
Sat      22.06.2019 13.05.2019 14.06-23.06 610
 CAE Sat       27.04. 2019 20.03.2019 19.04-28.04 620
Wed    12.06.2019 07.05.2019 07.06-16.06 620
Sat       22.06.2019 13.05.2019 14.06-23.06 620
 CPE Thu      13.06.2019 07.05.2019 07.06-16.06 660

Ceny ważne do 10.03.2019

Terminy dotyczą tylko terminów egzaminów w wersji papierowej.