Egzamin Cambridge Data egzaminu Data rejestracji Okno na speaking Cena
YLE Starters  Mon   10.06.2019  26.04.2019  255
YLE Movers  Mon   10.06.2019  26.04.2019  255
YLE Flyers  Tue     11.06.2019   26.04.2019  255
Ket for Schools  Thu     18.04.2019  15.03.2019  12.04-21.04  325
 Sat      25.05.2019  15.04.2019  17.05-26.05  325
Wed   05.06.2019 25.04.2019  31.05-09.06 325
 Ket Fri       24.05.2019 15.04.2019 17.05-26.05 325
 Pet for Schools Thu    18.04.2019 15.03.2019 12.04-21.04 345
Sat     25.05.2019 15.04.2019 17.05-26.05 345
Wed   05.06.2019 07.05.2018 31.05-09.06 345
 Pet Fri       24. 05.2019 15.04.2019 17.05-26.05 345
 FCE for Schools Wed    29.05.2019 22.04.2019 24.05-02.06 600
Sat      08.06.2019 25.04.2019 31.05-09.06 600
Sat      29.06.2019 23.05.2019 21.06-30.06 600
 FCE Tue     11.06.2019 07.05.2019 07.06-16.06 600
Sat      22.06.2019 13.05.2019 14.06-23.06 600
 CAE Sat       27.04. 2019 20.03.2019 19.04-28.04 615
Wed    12.06.2019 07.05.2019 07.06-16.06 615
Sat       22.06.2019 13.05.2019 14.06-23.06 615
 CPE Thu      13.06.2019 07.05.2019 07.06-16.06 650

Ceny ważne do 10.03.2019

Terminy dotyczą tylko terminów egzaminów w wersji papierowej.