CAMBRIDGE ENGLISH: A2 KEY

 

Egzamin Cambridge English: A2 Key znany jest także pod nazwą Key English Test (KET).  To pierwszy z serii egzaminów Cambridge English dla dorosłych, który świadczy o znajomości języka angielskiego na poziomie A2 wg Poziomów Rady Europy.  

  • Dostępna jest też wersja egzaminu for schools. Różnica dotyczy jedynie tematyki, która dostosowana jest do wieku młodzieży szkolnej. Certyfikaty są takie same jak egzaminu A2 Key, poziom jest też A2.

 

  Dlaczego warto przystąpić do tego egzaminu?  

 

  • A2 Key testuje praktyczną znajomość języka angielskiego i sprawdza wszystkie cztery umiejętności językowe – czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa.
  • A2 Key jest jednym z najpopularniejszych egzaminów Cambridge, uznawanym przez wielu pracodawców i różne instytucje edukacyjne na świecie, m.in. Philips, Electrolux, Motorola.
  • Zdając egzamin, można zapoznać się z formatem egzaminów Cambridge, co ułatwia zdawanie w przyszłości egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania.
  • Każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane z poszczególnych części egzaminu. Po zdaniu egzaminu otrzymuje się certyfikat Cambridge ważny przez całe życie.

 

  Jak wygląda egzamin?

 

Egzamin składa się z trzech części (tzw. Papers). W jednym dniu zdaje się Reading and Writing (Czytanie ze zrozumieniem i pisanie) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej przystępuje się w innym dniu i zdaje się ją w parze z innym zdającym w obecności dwóch egzaminatorów.  

 

Struktura egzaminu:

 

Paper 1 Czytanie i pisanie 1 godzina 10 minut Część 1 sprawdza rozumienie prostych tekstów pochodzących z tablic informacyjnych, broszur, gazet czy magazynów.  Ćwiczenia, jakie występują w tej części egzaminu to np. uzupełnianie luk w prostych tekstach, napisanie prostego tekstu, składającego się z 20-25 słów.
Paper 2 Słuchanie 30 minut Część 2 sprawdza rozumienie wypowiedzi, które zostały nagrane w umiarkowanym tempie. Wszystkie nagrania odtwarzane są dwukrotnie.
Paper 3 Mówienie 8-10 minut Część 3 sprawdza umiejętność prowadzenia konwersacji poprzez zadawanie prostych pytań i odpowiadanie na nie.

 

Jak jest oceniany ten egzamin?

 

Oceny %
Pass with Distinction 90-100%
Pass with Merit 85-89%
Pass 70-84%
*Level A1 45-69%
Fail 44% i poniżej

 

* Jeśli kandydat przystępujący do egzaminu KET nie uzyska zadowalającej liczby punktów, ale zdobędzie od 45 do 69%, w miejscu oceny pojawi się informacja: Council of Europe Level A1 (czyli poziom niżej).

 

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/key/