CAMBRIDGE ENGLISH: A2 FLYERS

 

Cambridge English: A2 Flyers to ostatni z trzech dostępnych testów Cambridge English: Young Learners English (YLE), do którego najczęściej przystępują dzieci w wieku 9-12 lat, mające za sobą około 250 godzin nauki angielskiego, a ich poziom umiejętności językowych to A2 wg Poziomów Rady Europy.

 

Dlaczego warto przystąpić do tego egzaminu?

 

  • certyfikat Cambridge English: A2 Flyers potwierdza znajomość języka angielskiego
  • test jest przeprowadzany w bezstresowej atmosferze
  • test pomaga pokazać dzieciom, jak dużo już potrafią, i w ten sposób zachęca je do nauki
  • test pokazuje rodzicom i nauczycielom, w jakim stopniu dziecko opanowało język angielski
  • każde dziecko, które podchodzi do egzaminu Cambridge English: A2 Flyers otrzymuje certyfikat, co daje mu poczucie sukcesu i motywuje do dalszej nauki

 

 Struktura egzaminu:

 

Część 1
Słuchanie
ok. 25 minut
Składa się z 5 zadań. Są to ćwiczenia takie jak kolorowanie przedmiotów na odpowiedni kolor, przyporządkowanie imion do osób, napisanie imion i liczb oraz zaznaczenie odpowiedniego obrazka opisanego w nagraniu.
Część 2
Czytanie i pisanie
40 minut
Składa się z 7 zadań. Są to ćwiczenia, które wymagają od dzieci napisania jednowyrazowych odpowiedzi na pytania, napisanie słów, zdecydowanie, czy zdanie jest prawdziwe czy nie, wybranie poprawnej odpowiedzi, uzupełnienie zdań poprawnymi wyrazami.
Część 3
Mówienie
7-9 minut
Składa się z 4 zadań. Dzieci muszą opisać 6 różnic pomiędzy dwoma obrazkami, opisać obrazek, odpowiedzieć na pytania egzaminatora.

RAZEM OK. 75 MINUT

 

Jak jest oceniany ten egzamin?

 

Testy A2 Flyers nie mają ocen typu zdany/niezdany. Każde dziecko może otrzymać maksymalnie 5 tarcz z każdej części testu (razem 15). Uzyskana liczba tarcz jest następnie przedstawiona na certyfikacie, który dziecko otrzyma po upływie około 4 tygodni od daty przystąpienia do testu. Testy pisemne i ze słuchu oceniane są w Cambridge, natomiast mówienie oceniane jest na miejscu przez wykwalifikowanych egzaminatorów.

 

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/young-learners/flyers/