CAMBRIDGE ENGLISH: A1 MOVERS

 

Cambridge English: A1 Movers to drugi z trzech dostępnych testów Cambridge English: Young Learners English, do którego najczęściej przystępują dzieci w wieku 8-11 lat, mające za sobą około 175 godzin nauki angielskiego, a ich poziom umiejętności językowych to A1 wg Poziomów Rady Europy.

 

Dlaczego warto przystąpić do tego egzaminu?

 

  • certyfikat Cambridge English: A1 Movers potwierdza znajomość języka angielskiego
  • egzamin jest przeprowadzany w bezstresowej atmosferze
  • egzamin pomaga pokazać dzieciom, jak dużo już potrafią i w ten sposób zachęca je do nauki
  • egzamin pokazuje rodzicom i nauczycielom, w jakim stopniu dziecko opanowało język angielski
  • każde dziecko, które podchodzi do egzaminu A1 Movers otrzymuje certyfikat, co daje mu poczucie sukcesu i motywuje do dalszej nauki

 

Struktura egzaminu:

 

Część 1
Słuchanie
ok. 25 minut
Składa się z 5 zadań. Są to ćwiczenia takie jak kolorowanie przedmiotów na odpowiedni kolor, przyporządkowanie imion do osób, zapisanie imion i liczb oraz zaznaczenie odpowiedniego obrazka opisanego w nagraniu.
Część 2
Czytanie i pisanie
30 minut
Składa się z 6 zadań. Są to ćwiczenia, które wymagają od dzieci napisania jednowyrazowych odpowiedzi na pytania, napisanie słów, zdecydowanie, czy zdanie jest prawdziwe, czy nie, wybranie poprawnej odpowiedzi.
Część 3
Mówienie
5-7 minut
Składa się z 4 zadań. Dzieci muszą opisać 4 różnice pomiędzy dwoma obrazkami, opisać obrazek, odpowiedzieć na pytania egzaminatora.

RAZEM OK. 65 MINUT

 

Jak jest oceniany ten egzamin?

 

Testy A1 Movers nie mają ocen typu zdany/niezdany. Każde dziecko może otrzymać maksymalnie 5 tarcz z każdej części testu (razem 15). Uzyskana liczba tarcz jest następnie przedstawiona na certyfikacie, który dziecko otrzyma po upływie około 4 tygodni od daty przystąpienia do testu. Testy pisemne i ze słuchu oceniane są w Cambridge, natomiast mówienie oceniane jest na miejscu przez wykwalifikowanych egzaminatorów.

 

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/young-learners/movers/