EGZAMINY
 Poniżej A1 Starters A1 Movers A2 Flyers A2 Key A2 Key for Schools B1 Preliminary B1 Preliminary for Schools B2 First B2 First for Schools C1 Advanced C2 Proficiency
WERSJA EGZAMINU*
 Papierowa
DATA EGZAMINU*
DANE KANDYDATA
Imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Telefon kom.:
Ulica:
Nr domu/
mieszkania:
Kod:
Miejscowość:
Adres e-mail*:
SPECJALNE UDOGODNIENIA
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH*
AKCEPTACJA REGULAMINU*