Polityka Prywatności

Obowiązek informacyjny


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pan/Pani tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować celów z pkt 3. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

8. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

9. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Skontaktuj się z nami

City College s.c.
Żeromskiego 33, 26-600 Radom
tel.: 48 363 22 10
email: sekretariat@citycollege.com.pl