Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasity i matury

Szczegóły:

25×90 min, 37,5 godzin
1×2 godz. lekcyjne tygodniowo
Od października do końca kwietnia

Cena za rok:

Cennik w sekretariacie

O kursie

Będziesz zdawać maturę z języka angielskiego? Twoje dziecko uczy się do egzaminu dojrzałości?
A może Twoje dziecko będzie zdawać egzamin ósmoklasisty?

Pomagamy w przygotowaniach do matury oraz egzaminu ósmoklasisty z angielskiego!
Każdego roku nasi uczniowie i uczennice osiągają wyniki znacznie powyżej średniej.

Doświadczeni nauczyciele

City College zatrudnia wykwalifikowanych i doświadczone nauczycielki i nauczycieli, którzy potrafią przygotować uczniów i uczennice do matury oraz egzaminu ósmoklasisty, zapewniając solidne podstawy wiedzy i umiejętności.

Dostosowane programy nauczania

Materiały dydaktyczne oraz metody nauczania są specjalnie dostosowane do potrzeb uczniów przygotowujących się do matury i egzaminu ósmoklasisty, co gwarantuje efektywną naukę.

Indywidualne podejście

Małe grupy pozwalają na indywidualne podejście do uczniów, co pozwala na identyfikację ich mocnych i słabych stron oraz skupienie się na obszarach wymagających większej uwagi.

Systematyczność

Regularne zajęcia w City College pomagają w utrzymaniu systematyczności nauki, co jest kluczowe przy przygotowaniach do egzaminów.

Konsultacje i wsparcie dodatkowe

Nauczycielki i nauczyciele w City College często udostępniają konsultacje, co pozwala uczniom i uczennicom na rozwiązanie wątpliwości oraz dodatkowe ćwiczenia.

Motywacja i atmosfera nauki

Motywująca atmosfera i zaangażowanie nauczycieli sprzyjają efektywnej nauce
i zwiększają motywację do osiągnięcia sukcesu na egzaminach.

Ocena postępów i monitorowanie wyników

System oceniania i monitorowania postępów pozwala na śledzenie osiągnięć uczniów i uczennic oraz dostosowywanie planów nauki.

Skontaktuj się z nami

City College s.c.
Żeromskiego 33, 26-600 Radom
tel.: 48 363 22 10
email: sekretariat@citycollege.com.pl